Sakramenty

3 postów

Małżeństwo

Wymagane dokumenty: aktualna metryka chrztu (dla osób ochrzczonych poza naszą parafią); metryka jest ważna 6 miesiące od daty wydania; na metryce powinno być potwierdzenie przyjęcia bierzmowania (jeśli nie ma, należy uzyskać stosowne zaświadczenie w parafii bierzmowania), dowody osobiste narzeczonych, świadectwo katechizacji w zakresie szkoły ponadpodstawowej […]

Bierzmowanie

Od łacińskiego confirmatio = umocnienie) jest to sakrament przez który ochrzczeni, postępując na drodze chrześcijańskiego wtajemniczenia, są ubogaceni darem Ducha Świętego i doskonalej łączą się z Kościołem. Przez tę łaskę zyskują doskonalsze podobieństwo do Chrystusa, zostają umocnieni do dawania świadectwa o Nim oraz do budowania […]

Chrzest Święty

Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest na Mszy św. Chrzest dziecka zgłaszają w kancelarii rodzice przynajmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem. Niezbędne dokumenty: wyciąg aktu urodzenia dziecka z USC, dane o rodzicach chrzestnych, zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary, karteczki z odbytej spowiedzi […]