Historia parafii

przez |

Historia miejscowości i kościoła w Bratianie

 • XIII w. – Brat Jan z Sandomierza wybudował zamek,
 • 1340 r. – Krzyżacy budują warownię,
 • 1359 r. – Wójtostwo Krzyżackie,
 • 12.07.1410 r. – Na zamku spotyka się starszyzna krzyżacka z Wielkim Mistrzem Urlichem von Jungingenem przed bitwą pod Grunwaldem,
 • 1472 r. – Zamek staje się siedzibą starostwa i na zamku powstaje kaplica św. Katarzyny,
 • XVII – XVIII w. – Siedziba rodu Działyńskich,
 • 15.10.1939 r. – Rozstrzelanie przez hitlerowców 150 osób,
 • 01.07.1991 r. – Powstanie parafii p/w św. Brata Alberta Chmielowskiego dekretem Ks. Bpa Mariana Przykuckiego,
 • 18.08.1991 r. – Poświęcenie krzyża i placu pod budowę kościoła przez Ks. Bpa Mariana Przykuckiego,
 • 1992 r. – Projekt kościoła wykonał H. Pawłowski z Torunia; inspektorem budowy zostaje St. Nehring z Iławy,
 • 22.08.1992 r. – Poświęcenie domu parafialnego przez Ks. Bpa Andrzeja Suskiego,
 • 29.04.1993 r. – Rozpoczęcie budowy nowego kościoła,
 • 28.11.1993 r. – Wmurowanie kamienia węgielnego i poświęcenie cmentarza przez Ks. Bpa Andrzeja Suskiego,
 • 3/4.10.1995 r. – I wizytacja kanoniczna dokonana przez Ks. Bpa Jana Chrapka,
 • 15.05.1998 r. – Ks. Bp Jan Chrapek udzielił S. Bierzmowania bratiańskiej młodzieży,
 • 13.09.1998 r. – Gminne Dożynki z udziałem wiceministra rolnictwa L. Kawskiego i wicewojewody Z. Muchlińskiego,
 • 25.12.1998 r. – Pierwsza Msza św. odprawiona w nowym Kościele przez Ks. Proboszcza Edwarda Barańskiego,
 • 03.05.1999 r. – Powiatowy Dzień Strażaka,
 • 10-18.06.2000 r. – Misje ewangelizacyjne i błogosławieństwo Roku Jubileuszowego udzielone przez Ks. Bpa Andrzeja Suskiego,
 • 10.06.2000 r. – Poświęcenie i wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę gimnazjum,
 • 25.09.2001 r. – II wizytacja kanoniczna dokonana przez Ks. Bpa Andrzeja Suskiego,
 • 16-17.06.2003 r. – Nawiedzenie obrazu „Miłosierdzia Bożego” z udziałem Ks. Bpa Józefa Szamockiego,
 • 19.09.2004 r. – Konsekracja Kościoła o godz. 11.00 z udziałem J. Ex. Ks. Biskupa Andrzeja Suskiego, Ordynariusza Toruńskiego,
 • 19.03.2005 r. – Poświęcenie nowej szkoły w Bratianie,
 • 19.09.2005 r. – Poświęcenie pamiątkowej tablicy w I rocznicę konsekracji kościoła,
 • 8 – 9.05.2006 r. – III wizyta kanoniczna dokonana przez J. Ex. Ks. Biskupa Józefa Szamockiego,
 • 17.09.2006 r. – Powiatowe dożynki,
 • 19.09.2006 r. – Poświęcenie nowych organów,
 • 24.09.2006 r. – 80 – lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bratianie,
 • 03.06.2007 r. – 25-lecie kapłaństwa ks. Edwarda Barańskiego,
 • 25.09.2008 r. – Ks.Bp.J.Szamocki udzielił S. Bierzmowania młodzieży z parafii Bratian, Tylice i Gwiździny,
 • 27.06.2009 r. – III Marsz na Grunwald,
 • 19.03.2010 r. – Poświęcenie sztandaru szkoły im. rodu Działyńskich przez Ks. Bpa. A. Suskiego,
 • 12-20.06.2010 r. – Misje Parafialne na rzecz rodziny / O. Franciszkanie /
 • 26.06.2010 r. – IV Marsz na Grunwald – 600-lecie bitwy pod Grunwaldem,
 • 1-2.07.2013 r. – Nawiedzenie obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej,
 • 12-13.03.2016 r. – V Wizytacja kanoniczna dokonana przez Ks. Biskupa Józefa Szamockiego,
 • 17.06.2016 – Uroczyste obchody 25 lecia istnienia parafii z okazji odpustu Św.Brata Alberta,
 • 17.06.2017 r. – Uroczysty odpust w roku Św. Brata Alberta w Polsce.
 • 28.05.2019 r. – Ks. Bp. Wiesław Śmigiel udzielił S. Bierzmowania naszej młodzieży.
 • 14-21.06.2020 r. – Misje Parafialne / O. Redemptoryści /