Ogłoszenia i intencje

przez |

     

                            I Niedziela Adwentu
                            29 listopada 2020r.

1/ Dzisiaj rozpoczynamy Adwentem nowy rok liturgiczny i kościelny.
    Zróbmy sobie postanowienia Adwentowe przygotowujące nas na dzień
    Sądu Ostatecznego i na Boże Narodzenie. Roraty codziennie o 17.00 dla
   dzieci, młodzieży i dorosłych. Zachęcam wszystkich do licznego udziału.
   Hasło nowego roku: „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”. Jego mottem są słowa: “Ojciec
   mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J. 6,32), zaś symbolami: chleb i wino.
2/ W przyszłą niedzielę kolekta diecezjalna.
    Po Mszy św. zbiórka do puszek jako pomoc dla Kościoła na wschodzie.
3/ Można zamawiać zdrowaśki roczne i intencje mszalne na przyszły rok.
    W opłatki wigilijne zaopatrujemy się w kościele n stoliku. Można nabyć świece
   „Caritas Polska” – 8zł. Nabywając opłatek wigilijny pamiętajmy, aby
   był on pobłogosławiony, czego nie można powiedzieć o opłatkach, które
   można dostać w sklepach. Brońmy naszych najpiękniejszych tradycji przed
   jałową komercją. Wyrazem naszej solidarności z potrzebującymi niech
   będzie między innymi zapalona świeca Caritasu na wigilijnym stole.
4/ W tym tygodniu przypadają:
          poniedziałek – Św. Andrzeja Apostoła – święto.
         czwartek – Św. Franciszka Ksawerego, prezb.
         piątek – Św. Barbary, dz. i męcz.
5/Intencje Mszalne: 29.11 – 06.12.2020
                    Niedziela – 9.00 + Jadwiga, Franciszek, Kazimierz i Henryk Kordalscy
                                       10.00  o zdrowie i szczęśliwą operację dla siostry
                                       11.00 + 20r. Irena Mioskowska
                   poniedziałek – + Tomasz Witkowski int. od uczest. pogrzebu
                   wtorek – + 21r. Urszula Lipska
                   środa – + Józef
                   czwartek – + 16r. Jadwiga Skrzypczak
                   piątek – + Barbara Jakubowska w d. imienin
                   sobota – + Bernadetta Osmańska w d. urodzin
                   Niedziela – 9.00 + Janusz Hryniewiecki w r. śmierci
                                     10.00 + Józef
                                     11.00 + 19r . Józef Piechocki
6/ W tym tygodniu przypadają I Czwartek, Piątek i Sobota. W Piątek chorych odwiedzę od 8.30. Spowiedź św. od    16.30. Chorych przed świętami odwiedzę z 23 grudnia od 8.30 Proszę zgłaszać! W I Czwartek miesiąca o 16.40 Koronka do Miłosierdzia Bożego o nowe i święte powołania kapłańskie i za ks. proboszcza.
7/ Bóg zapłać P. Violettcie za wystrój kościoła na Adwent.
8/ 8 grudnia 12.00 – 13.00 Godzina Łaski!
9/ Kancelaria Parafialna jest czynna. Przed przyjściem proszę o kontakt
     telefoniczny 602785361.
10/ W związku z zaistniałą sytuacją nowych obostrzeń związanych z pandemią.
       Serdeczne Bóg zapłać za wszelkie ofiary składane w kościele, także te
       wpłacane na konto parafialne, które są wielką pomocą w prowadzeniu
       naszej parafii . 05 1020 3583 0000 3502 0169 9990
11/ W związku z nowymi obostrzeniami w naszym kościele mogą być 43 osoby.

               

Prosimy wszystkich wierzących o post, jałmużnę i modlitwę o pokój społeczny, w intencji ochrony życia, zakończenia trwającego kryzysu, a także o ustanie rozwijającej się pandemii – napisali biskupi w Apelu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, która obradowała 28 października br.

APEL RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
W SPRAWIE OCHRONY ŻYCIA I POKOJU SPOŁECZNEGO

1. Dzisiaj, kiedy przez nasz kraj przetacza się fala ulicznych protestów, Papież Franciszek w czasie audiencji ogólnej skierował ważne i znaczące słowa do Polaków. Przypomniał w nich św. Jana Pawła II, który „zawsze wzywał do szczególnej miłości wobec słabych i bezbronnych, i do ochrony każdego życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci”. Słowa te wpisują się w nieustanne wołanie Kościoła o ochronę, także prawną, życia każdego człowieka, również nienarodzonego, zgodnie z przykazaniem „Nie zabijaj”.

2. Papież Franciszek prosił dzisiaj Boga, „aby obudził w sercach wszystkich szacunek dla życia naszych braci, zwłaszcza najsłabszych i bezbronnych, i dał siłę tym, którzy je przyjmują i troszczą się o nie, także wtedy, gdy wymaga to heroicznej miłości”. Przykazanie miłości nakłada na nas ważny obowiązek troski, pomocy i ochrony, której potrzebują matki i rodziny przyjmujące i wychowujące chore dzieci. Dziękujemy wszystkim wspólnotom i instytucjom, które od lat to robią i zwracamy się z apelem do parafii, ruchów katolickich i innych organizacji kościelnych, o podejmowanie konkretnych inicjatyw wychodzących naprzeciw tym, którzy takiej pomocy, tak indywidualnej, jak i instytucjonalnej, potrzebują i będą potrzebować. Kościół zawsze będzie opowiadał się za życiem i wspierał chroniące je inicjatywy.

3. Z wielkim bólem obserwujemy eskalację napięcia społecznego i agresji. Niepokojem napawają również wulgarny język, którym posługuje się część protestujących, niszczenie mienia społecznego, przypadki dewastacji kościołów, profanacji miejsc świętych czy uniemożliwianie sprawowania w nich liturgii. Wzywamy wszystkich do podjęcia rzeczowego dialogu społecznego, do wyrażania poglądów bez użycia przemocy i do poszanowania godności każdego człowieka. Polityków i wszystkich uczestników debaty społecznej prosimy, w tym dramatycznej czasie, o dogłębne analizowanie przyczyn zaistniałej sytuacji i szukanie dróg wyjścia w duchu prawdy i dobra wspólnego, bez instrumentalizowania spraw wiary i Kościoła.

Dziękujemy duszpasterzom i wszystkim wiernym świeckim, którzy odważnie stają w obronie swoich kościołów. Nikt nie potrafi lepiej obronić Kościoła i obiektów sakralnych niż wspólnota wierzących. Dziękujemy także służbom porządkowym. Kościół chce pozostać otwarty dla wszystkich ludzi, niezależnie od ich przynależności w życiu społecznym i politycznym.

4. Przeżywamy jednocześnie bardzo trudny czas obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. To ogromne wyzwanie dla nas wszystkich. W imię troski o bezpieczeństwo i zdrowie niezmiennie apelujemy o solidarność i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Wyrażamy wdzięczność wszystkim służbom medycznym za ich pracę i heroiczne poświęcenie.

5. Prosimy również wszystkich wierzących o post, jałmużnę i modlitwę o pokój społeczny, w intencji ochrony życia, zakończenia trwającego kryzysu, a także o ustanie rozwijającej się pandemii. Przekazujemy tekst modlitwy przygotowanej na ten czas.

Wszystkim rodakom z serca błogosławimy.

Członkowie Rady Stałej
Konferencji Episkopatu Polski

28 października 2020 roku

MODLITWA O POKÓJ
(na motywach Listu do Efezjan]

Panie Jezu Chryste,
Ty, który jesteś naszym pokojem,
Ty, który zburzyłeś rozdzielający ludzi mur – wrogość,
Ty, który ludzi dalekich czynisz bliskimi,
Ty, który w sobie zadałeś śmierć wrogości!
Prosimy, zadaj śmierć także jakiejkolwiek wrogości w nas!
Daj nam światłe oczy serca, byśmy przestali widzieć w sobie wzajemnie przeciwników, a zobaczyli współdomowników – w Twoim Domu, a także w tym domu, który ma na imię Polska;
Nawróć nasze wzajemne myślenie o sobie, i daj nam słowa i czyny na miarę tego nawrócenia.
Włóż nam w usta – a jeszcze wcześniej w nasze myśli – słowa, które budują, nie rujnują; leczą, nie zadają rany; pocieszają, nie odbierają nadzieję; niosą pokój, nie wywołują agresję.
Wskaż nam czyny konkretnej miłości i miłosierdzia, wokół których odbudujemy naszą wspólnotę. Zwłaszcza w tak trudnej, obecnej chwili pandemii poprowadź nas do osób chorych i starszych, tych, którzy przebywają na kwarantannie i tych, którzy opłakują swoich zmarłych. Pomnóż w nas ofiarność i współczucie.
Uczyń każdego z nas „nowym człowiekiem”, a nastanie pokój!

Modlimy się za wszystkich!
O mądrość i pragnienie dobra wspólnego dla każdego, kto w obecnym sporze zabiera głos;
Za polityków wszystkich opcji w parlamencie i poza nim.
Za tych, którzy modlą się w kościołach, i za tych, którzy demonstrują.
Za wierzących w Boga, i za tych, którzy wartości prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna wywodzą z „innych źródeł”;
Również za tych, którzy w tej chwili wcale ich nie szukają.
Ty – rozpoznany czy nierozpoznany – znajdź drogę do każdego z nas, wskaż nam właściwe drogi ku sobie nawzajem. I skutecznie nas po nich poprowadź.
Amen.

Drodzy Diecezjanie!

Nauka Kościoła dotycząca życia ludzkiego jest znana od dawna. Cywilizacja miłości wymaga troski o życie od poczęcia do naturalnej śmierci. Szczególnie bezbronni, słabi, chorzy i zagrożeni potrzebują obrony i wsparcia. Ta zasada nie dotyczy wyłącznie dzieci, ale również matek i ojców, osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych i wszystkich potrzebujących pomocy. W sytuacji poważnych napięć społecznych ludziom wierzącym nie wolno zapominać o przykazaniu miłości Boga i bliźniego. Naszym zadaniem jest szukanie pokoju i łagodzenie konfliktu, a nie jego wzmacnianie.

Z przykrością i smutkiem doświadczamy ataków na miejsca święte, pomniki i zabytki. Z niepokojem patrzymy na agresję skierowaną w stronę drugiego człowieka: świeckich, osób konsekrowanych i duchownych. To budzi naturalny sprzeciw, ale drogę obrony wskazał nam św. Paweł Apostoł: „zło dobrem zwyciężaj” (Rz 12, 21). Bł. ks. Jerzy Popiełuszko w trudnym czasie i wobec nienawiści kierował się tą samą zasadą. Powiedział: „Módlmy się, byśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, ale przede wszystkim od żądzy odwetu i przemocy” (Bydgoszcz, kościół Świętych Polskich Braci Męczenników, 19.10.1984 r.).

Bardzo proszę, aby na agresję nie odpowiadać agresją. Dziś potrzeba przede wszystkim modlitwy, postu, obrony spraw najważniejszych, ale w duchu wzajemnego szacunku. Zachęcam do podjęcia w naszych rodzinach i wspólnotach parafialnych dowolnej formy modlitwy w tej intencji.

Z modlitwą i błogosławieństwem
bp Wiesław Śmigiel

Toruń, Święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, 28 października 2020 r.

                                        

 

      Grafika przedstawiająca kobietę z maską na twarzy oraz napis "Zasłoń usta i nos - dbajmy o siebie nawzajem"                               
Zarządzenie:

  1. Każdorazowo w niedzielnych ogłoszeniach parafialnych należy umieścić następującą informację: ?W kościołach i kaplicach do odwołania istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa z wyłączeniem kapłanów sprawujących kult (Dz. U. z 2020 r., poz. 1066 §16 ust. 8)?.
  2. Informację o obowiązku zakrywania ust i nosa oraz zalecenie zachowania dystansu społecznego należy umieścić przy wejściu do kościoła/kaplicy w widocznym miejscu.

 

                            bp Józef Szamocki

                            Wikariusz Generalny