Ogłoszenia i intencje

przez |

   

                                XXV Niedziela zwykła
                                 20 września 2020r.

1/ Różaniec dla dorosłych o 16.30 prowadzi Żywy Różaniec. Dla dzieci i
    młodzieży po Mszy św. dwie dziesiątki, które dzieci same odmawiają.
    Msza św. w dni powszedni w październiku o 17.00.
2/ W tym tygodniu przypadają:
                 poniedziałek – Św. Mateusza Apostoła
                 środa – Św. Pio z Pietrelciny, prezb.
                 sobota – Św. Kosmy i Damiana, męcz.
3/Intencje Mszalne:20 – 27.09.2020
                Niedziela – 9.00 + Władysława, Brunon, Marianna i Józef Wrzosek
                                                 i Henryk Kordalski
                                   11.00 + 8r. Jan Grosz
                poniedziałek – + Jerzy Grubalski w d. urodzin
                wtorek – + Jadwiga Dembkowska 17.30 pośw. pomnika
                środa – + 6r. Janusz Grzelak
                czwartek – + 36r. Urszula Nowakowska
                piątek – + Ryszard Marchlewski int. od uczest. pogrzebu
                sobota – + 17r. Kazimierz, Jarosław i Stefan Hincmann
                Niedziela – 9.00 + Helena Śródkowska
                                   11.00 + Józef Krajewski i zmarli z rodziny Krajewskich
5/ Można zamawiać intencje mszalne i zdrowaśki roczne przyszły rok 2021.
6/ W przyszłą niedzielę o 11.00 poświęcenie różańców dla dzieci z klas III SP.
      Dzieci przychodzą z rodzicami.
7/ Zapowiedzi przedślubne:
                     Marzena Gargula – panna z parafii NMLub.
                     Wojciech Osmański – kawaler z parafii Kazanice / Zap. I. /
8/ W październiku składają ofiary na utrzymanie kościoła w czystości
     mieszkańcy ul; Okrężnej do P. Osickich. Odpowiedzialna P. K.Lewandowska.
9/ Bóg zapłać za ofiary dzisiejszej kolekty dla WSD Toruń. Po Mszy św.
     zbiórka do puszek na KUL w Lublinie. W przyszłą niedzielę zbiórka do
     puszek na pomoc poszkodowanym, po pożarze obozu dla uchodźców na wyspie Lesbos.

                   

                  

                  

      Grafika przedstawiająca kobietę z maską na twarzy oraz napis "Zasłoń usta i nos - dbajmy o siebie nawzajem"                               
Zarządzenie:

  1. Każdorazowo w niedzielnych ogłoszeniach parafialnych należy umieścić następującą informację: ?W kościołach i kaplicach do odwołania istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa z wyłączeniem kapłanów sprawujących kult (Dz. U. z 2020 r., poz. 1066 §16 ust. 8)?.
  2. Informację o obowiązku zakrywania ust i nosa oraz zalecenie zachowania dystansu społecznego należy umieścić przy wejściu do kościoła/kaplicy w widocznym miejscu.

 

                            bp Józef Szamocki

                            Wikariusz Generalny