Zespół Parafialny Caritas

przez |

 

Na mocy Statutu Caritas Diecezji Toruńskiej art. 22 zatwierdzonego przez Ks. Biskupa Andrzeja Suskiego z dnia 8 maja 1992 r. został powołany w parafii Bratian 19 grudnia 1992 r. „Zespół Parafialny Caritas”. 19 luty 2014 roku powołano nowych członków i zaktualizowano skład Caritasu. W skład Caritasu wchodzą: M. Hincman – Mróz – prezes, E. Skubaja, T. Łątkowska, M. Plitt, A.Licznerska, V. Selerzyńska, S. Bączek, W. Skubaja, J.Nowakowska, J. Fabińska, J. Zielińska, J. Fabińska, M. Ewertowska, G. Chudzińska, J. Hincmann i ks. Proboszcz. Działalność Zespołu Caritas, przedstawia się następująco: przygotowanie „Dnia Chorych”, zbiórka odzieży używanej i rozprowadzanie w „Tygodniu Miłosierdzia”, Zbiórka do puszek na cele charytatywne, organizacja wigilii dla samotnych i starszych, piknik dla dzieci, wyjazd rowerowy nad jezioro dla dzieci z ogniskiem i kulig dla dzieci i młodzieży. W 2009 r. w znaczy sposób zorganizowano pomoc dla pogorzelców. W 2013/14 udzielono znacznej pomocy materialnej jednej rodzinie.