Odpust Parafialny – 17.06.2019 r. Sumę odprawił i kazanie wygłosił ks. Andrzej Siejak z Grudziądza.