Odpust Parafialny – 17.06.2019

przez |
Sumę odprawił i kazanie wygłosił ks. Andrzej Siejak z Grudziądza.