Cmentarz

przez |

Regulamin cmentarza

 • komisja ds. cmentarzy podaje do wiadomości, że groby po 20 latach bez względu na ich stan utrzymania, mogą być zgodnie z Ustawą z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U.nr.47,poz.208 z 1972 r.) ponownie przekopane celem pochowania zmarłych.
 • osoby pragnące utrzymać swoje groby rodzinne na dalsze 20 lat od pochowania, powinny zgłosić się do kancelarii celem rejestracji i dokonania przewidzianych opłat.
 • groby należy utrzymywać w należytym porządku. Ich oznakowanie powinno być wykonane w sposób trwały, czytelny i w miejscu widocznym.
 • stawianie nagrobków lub ogrodzeń powinno być uzgodnione z kancelarią i podlega opłacie.

Zabrania się:

 • dekorowania grobów darniną,
 • stawiania ławek i utwardzania przejść,
 • przebywania na terenie cmentarza w stanie nietrzeźwym lub budzącym zgorszenie,
 • palenia tytoniu na cmentarzu,
 • wprowadzania zwierząt na teren cmentarza,
 • sadzenia lub wycinania drzew bez uzgodnienia z kancelarią,
 • wjazdu na cmentarz wszelkimi pojazdami bez zgody kancelarii,
 • przywożenia na cmentarz nagrobków bez zgody kancelarii.

Uwaga: Za skradzione skradzione kwiaty i inne przedmioty, za zniszczone pomniki zarząd cmentarza nie ponosi odpowiedzialności. Proszę od kradzieży i dewastacji ubezpieczyć się samemu.