Pielgrzymka do Gietrzwałdu

przez |

25 czerwca zatrzymali się na krótką modlitwę i poczęstunek pielgrzymi z Lubina. Pielgrzymi pielgrzymują przez osiemnaście dni / 550 km / na rocznicę rozpoczęcia objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Pielgrzymowało 11 osób.

Gietrzwałd zasłynął w 1877, kiedy to od 27 czerwca do 16 września, na przykościelnym klonie, dwóm dziewczynkom: Barbarze Samulowskiej (obecnie trwa jej proces beatyfikacyjny) i Justynie Szafryńskiej miała się objawiać Matka Boża. Objawienie nazwano objawieniem w Gietrzwałdzie. Obie dziewczynki pochodziły z niezamożnych rodzin. Maryja miała przemawiać do nich po polsku,