Odpust Parafialny

przez |

17 czerwca  odbył się odpust parafialny Św. Brata Alberta Chmielowskiego.