Kółko Misyjne

przez |

Kółko Misyjne, liczy 25 osób. Są to uczniowie z klas szkoły podstawowej i gimnazjum. Opiekunem koła jest katechetka Barbara Karbowska. Spotykamy się dwa razy w miesiącu. Poznajemy pracę misjonarzy oraz kraje misyjne, każde spotkanie rozpoczynamy modlitwą w intencji Ojca Świętego, misjonarzy oraz dzieci z krajów misyjnych. W październiku 2006 roku przedstawiony został uroczysty apel Ojcu Świętemu „Wielkiemu Polakowi” pt: „W hołdzie pamięci o Janie Pawle II”. Dzieci i młodzież z kółka misyjnego biorą udział w rozważaniach różańcowych oraz drodze krzyżowej. 14 grudnia 2006 wystawiono jasełka pt: „Misterium Wcielonego Słowa” w czasie Wielkiego Postu dzieci i młodzież, przekazują swoje oszczędności dla swoich potrzebujących rówieśników. Na festynie w naszej szkole zorganizowano wystawę pt „Kenia daleka i bliska”. Prezentowano na niej pracę misyjną O. Dariusza – naszego parafianina. Pomocą pracy formacyjnej koła, są czasopisma: Misje Dzisiaj i Świat Misyjny. Działalności naszego koła pomaga nam wzrastać w wierze i czyni nas radosnymi uczniami Pana Jezusa.