Akcja Katolicka

przez |

Akcja Katolicka to zorganizowana działalność katolików świeckich która w ścisłej współpracy z kościołem hierarchicznym zmierza do realizacji apostolskiego celu kościoła. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii p/w św. Brata Alberta Chmielowskiego w Bratianie, powstał z inicjatywy jej proboszcza a następnie (w myśl statutu) asystenta kościelnego POAK, księdza proboszcza Edwarda Barańskiego w dniu 24 września 1996 r. Prezesem POAK jest P. Mariola Plitt. Do Akcji Katolickiej w parafii należy 10 członków. Zebrania koła odbywają się dwa razy w roku. Działalność członków AK w parafii: wystrój kościoła, współpraca z Caritas Parafialnym, wigilia dla samotnych i starszych, paczki „Dzieci-Dzieciom” na Boże Narodzenie, praca przy budowie kościoła i zbiórek na kościół. przygotowanie Parafialnego Konkursu Pieśni i Piosenki Maryjnej, piknik na placu kościelnym z okazji „Dnia Dziecka”, uczestnictwo w rekolekcjach dla AK. POAK zakończył działalność 8 lutego 2018 r.