Rada Gospodarcza i Duszpasterska

przez |

 

W myśl dekretu J. Ex. Ks. Biskupa Andrzeja Suskiego z dnia 19 marca 1993 r.  o ustanowieniu Parafialnych Rad Gospodarczych i Duszpasterskich po upływie pięcioletniej kadencji z dniem 29 stycznia 2021 roku została powołana nowa Rada Gospodarcza i Duszpasterska w parafii p/w Św. Brata Alberta Chmielowskiego.

Zgodnie z powyższym dekretem i na podstawie statutu do Rady Gospodarczej zostali powołani:

Piotr Krauzewicz
Edmund Nowiński
Teresa Łątkowska
Krystyna Jaźwiec
Ks. Edward Barański

Do Parafialnej Rady Duszpasterskiej zostali powołani:

Halina Hincman
Grzegorz Rogowski
Violetta Selerzyńska
Mariola Plitt
Wiesław Mergalski
Zbigniew Marchlewski
Ryszard Lewandowski
Małgorzata Mróz
Bożena Lakowska

Ks. Edward Barański