Proboszcz

przez |

Proboszcz: Ks. Edward Wiesław Barański

Urodził się 27 lutego 1957 r. Święcenia kapłańskie – 30 maja 1982 w Pelplinie. Kolejne placówki duszpasterskie: 1982/85 parafia św. Mateusza w Nowem n. Wisłą i 1985/91 parafia NMP Królowej Polski w Gdyni. Od 1 lipca 1991 jako budowniczy w nowo powstałej parafii p.w. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Bratianie. 10 listopada 2011r. został wyróżniony godnością kanonika. 8 września 2021r. Ks. Biskup Wiesław Śmigiel mianował ks. Edwarda kanonikiem honorowym kapituły kolegiackiej nowomiejskiej.

 

25-lecie Kapłaństwa

28.05.2007 o godz 11:00 w kaplicy WSD w Toruniu ks. biskup toruński Andrzej Suski odprawił uroczystą Mszę św. koncelebrowaną wraz z trzema jubilatami pracującymi w naszej diecezji. Na Mszy św. byli obecni wszyscy klerycy naszego seminarium. Potem wszyscy udali się na uroczysty obiad w refektarzu.

30.05.2007 o godz 12:00 w Katedrze Pelplińskiej ks. biskup Jan Bernard Szlaga odprawił uroczystą Mszę św. wraz z 17 jubilatami. Wszystkich powitał ks. Jan Doppke. Ks. Biskup w homilii powiedział m.in, że Jubilaci mają jedno zadanie ? budować Kościół. W imieniu jubilatów podziękował ks. Edward Barański mówiąc, że warto być kapłanem, a jubileusz pozwala Bogu i ludziom służyć z weselem i radością.

3 czerwca 2007 o godz 11:30 odbyły sie uroczystości 25-lecia kapłaństwa ks. Edwarda. Procesja wyruszyła z plebanii do kościoła. Mszę św. koncelebrowaną wraz z jubilatem odprawili ks. Marek Lubieniecki, ks. prałat Stefan Rejewski, ks. prałat Stanisław Majewski i ks. Dziekan Zbigniew Markowski. Kazanie wygłosił ks. prałat Stanisław Majewski ? proboszcz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Toruniu. Kaznodzieja w homilii podkreślił, że jubilat jest dobrym pasterzem i dba o swoje owce. Życzenia jubilatowi złożyli: kapłani, dzieci i młodzież, nauczyciele, strażacy, członkowie Caritas, Akcji Katolickiej, Rady Gospodarczej i Duszpasterskiej, Żywy Różaniec, projektanci i budowniczowie kościoła, wójt gminy NM Lub, rodzina, zaproszeni goście i wierni. Na zakończenie Mszy św. odśpiewano uroczyste ?Te Deum? i jubilat podziękował za życzenia, modlitwę i za dowody życzliwości oraz wdzięczności.