Zespół Parafialny Caritas

przez |

 

 

Na mocy Statutu Caritas Diecezji Toruńskiej art. 22 zatwierdzonego przez Ks. Biskupa Andrzeja Suskiego z dnia 8 maja 1992 r. został powołany w parafii Bratian 19 grudnia 1992 r. „Zespół Parafialny Caritas”. 4 lutego 2021 roku powołano nowych członków i zaktualizowano skład Caritasu. W skład Caritasu wchodzą: M. Hincman – Mróz – prezes, E. Skubaja, T. Łątkowska, M. Plitt, I. Bloch, V. Selerzyńska, S. Bączek, N. Goździewska, J. Nowakowska, J. Fabińska, M. Ewertowska, G. Chudzińska,  i ks. Proboszcz. Działalność Zespołu Caritas, przedstawia się następująco: przygotowanie „Dnia Chorych”, zbiórka odzieży używanej i rozprowadzanie w „Tygodniu Miłosierdzia”, Zbiórka do puszek na cele charytatywne, organizacja wigilii dla samotnych i starszych, piknik dla dzieci, wyjazd rowerowy nad jezioro dla dzieci z ogniskiem i kulig dla dzieci i młodzieży. W 2009 r. w znaczy sposób zorganizowano pomoc dla pogorzelców. W 2013/14 udzielono znacznej pomocy materialnej jednej rodzinie. W 2020 dołożyliśmy cegiełkę na zakup respiratora przez naszą Kurię Toruńską.