Duchowa Adopcja

przez |

Duchowa Adopcja dziecka poczętego jest modlitwą / codzienną przez 9 miesięcy / w obronie poczętego życia i osobistym wypełnieniem Jasnogórskich Ślubów Narodu oraz pomocą dla osób cierpiących z powodu grzechu aborcji. Koło duchowej adopcji w naszej parafii powstało 2 lutego 2000 roku. Należą do duchowej adopcji 23 osoby.

Modlitwa codzienna:

Panie Jezu za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem św. Józefa człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nie narodzonego dziecka, które duchowo adoptowałam / em /, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.